Z Małopolska w II Wojnie Światowej


PRUS Józef.

Urodzony 22 stycznia 1898 r. w Andrychowie. Od 1 listopada 1920 r. służył w stopniu porucznika. W 1932 r. był przydzielony do 56. pułku piechoty w Krotoszynie. Został awansowany na stopień kapitana. Był oficerem Obwodu Kraków-Miasto Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimu „Adolf”. W konspiracji dowodził jedną z siatek przerzutów granicznych. Awansowano go na stopień majora. Został zastępcą szefa przerzutów granicznych. 1 czerwca 1941 r. Gestapo aresztowało go w Nowym Targu. Był przesłuchiwany w siedzibie Gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie. Zbiegł z więzienia. W lipcu 1941 r. został ponownie aresztowany. Przykuto go łańcuchem do psiej budy na dziedzińcu więzienia Montelupich, później przeniesiono do pojedynczej celi. W czasie śledztwa był torturowany, a także konfrontowany z żoną i córką oraz Elwirą Hoffman.

Był żonaty z Barbarą (żołnierzem Związku Walki Zbrojnej pseudonim „Barbara”), miał córkę Krystynę (urodzoną ok. 1928 r.).

Centralne Archiwum Wojskowe, akta personalne AP 11252; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 184; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 126, 127, 427; Kurkiewicz Wanda, Za murami Monte, Kraków 1968, s. 109; Piątkowska Antonina, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977, s. 34;