Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PRYSAK Józef.

Pochodził z Krakowa. Mieszkał w Proszowicach. Należał do sowieckiego oddziału desantowego „Głos”. Używał pseudonimu „Muzykant”. W jego domu ukrywał się dowódca „Głosu” Aleksiej Szapowałow.

Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 184; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 294;