Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PRZENIOSŁO Andrzej.

Był sekretarzem magistratu w Słomnikach. Należał do Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej. W listopadzie 1939 r. potwierdził Mieczysławowi Tomaszowi Daneckiemu fakt istnienia Służby Zwycięstwu Polski i nawiązał poprzez niego kontakty z konspiracją w Miechowie.

Ważniewski Władysław, Miechowsko-pińczowscy komuniści w konspiracji 1939 – 1943, „Najnowsze Dzieje Polski” 1967 nr 11, s. 31;