Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PTASZEK Aniela.

Miała synów Bolesława i Juliana (członków Batalionów Chłopskich) i córkę Krystynę (urodzoną ok. 1931 r., którą Niemcy pozostawili w domu).  Została aresztowana w sierpniu 1943 r. Osadzono ją w obozie w Szebniach. Została przeniesiona do obozu w Niegłowicach koło Jasła. Doczekała wkroczenia Sowietów.