Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PTASZEK Julian.

Syn Anieli. Miał brata Bolesława i siostrę Krystynę. Wspólnie z bratem Bolesławem w 1942 r. ukradł z transportu wojskowego skrzynię z granatami zaczepnymi, koce i bieliznę oraz mundury Wehrmachtu. Wspólnie z bratem Bolesławem, Adamem Baranem „Ryba”, Stanisławem Dywanem „Kasztan i Kazimierzem Wątróbskim „Sęp” zabrali z transportu kolejowego skrzynię mauzerów (zabito prawdopodobnie konwojenta tego transportu). Pracował w rafinerii w Gliniku. Utworzył tam komórkę dywersyjną Batalionów Chłopskich. W porozumieniu z Kazimierzem Wątróbskim „Sęp” planował atak na rafinerię. Podczas przygotowań w kwietniu 1944 r. został aresztowany. Był torturowany przez gestapo w czasie śledztwa. Osadzono go w obozie w Szebniach.

Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 45, 57, 86, 131;