Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PAŁAMARZ Marian

Pałamarz Marian, - żołnierz ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Od 1 września 1944 r. do 1947 r. był żołnierzem ludowego Wojska Polskiego. 15 lutego 1959 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu porucznika był inspektorem Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Odznaczeń nie posiadał.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;