Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PAŃCZAKIEWICZ Janina

PAŃCZAKIEWICZ Janina Jasia (1910 - ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 31 maja 1910 r. w Jaśle1. Mieszkała w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej2. Prowadziła lokal kontaktowy dla Organizacji Orła Białego, później dla Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej3. Była kierowniczką służb wewnętrznych i lokali kontaktowych krakowskiego Kedywu4.        
Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 43;


1 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 43;

2 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 43;

3 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 43;

4 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 43;