Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PAPIERNIK Stanisław

Papiernik Stanisław, (1924 - ?) funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Urodzony 6 września 1924 r. Syn Teofila. Od 20 maja 1944 r. należał do PPR. 9 sierpnia 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu majora służył w Inspektoracie Kierownictwa Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Złotym (3.10.1958) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (12.7.1947), Krzyżem Partyzanckim (17.7.1961), Medalem Zwycięstwa i Wolności (8.8.1961), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (25.5.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (16.7.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (28.5.1966), Odznaką Grunwaldzką (17.7.1961). W 1968 r. wystąpiono o Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;