Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PASTUCH Józef

Pastuch Józef, - żołnierz ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
15 września 1944 r. powołano go do ludowego Wojska Polskiego. 8 marca 1947 r. został zdemobilizowany. 3 lipca 1951 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był milicjantem na posterunku Milicji Obywatelskiej w Niedomicach podlegającym Komendzie Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Tarnowie.        
Odznaczony: resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (07.07.1961).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;