Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PAZDOR Emil

PAZDOR Emil Burek (? - ?)        
Urodzony 5 kwietnia 1900 r. w Zakopanem1. Syn Sylwestra2. Był współwłaścicielem warsztatu elektrycznego inż. Geislera3. Miał stopień podporucznika4. Pracował jako II majster i pirotechnik Montowni nr 1 zorganizowanej w warsztacie produkcyjno-naprawczym Biura Technicznego Oros przy ul. Świętokrzyskiej 8 (Röntgenstrasse) w Krakowie5. Brał czynny udział w produkcji granatów6. W styczniu 1944 r. usiłując rozbroić zapalnik granatu stracił dwa palce u ręki7. Został aresztowany 30 kwietnia 1944 r. we własnym domu8. Osadzono go w KL Auschwitz9. Ujawnił się w październiku 1945 r10. Po wojnie mieszkał przy ul. 29 Listopada Ľ w Krakowie11.        
Zmarł po wojnie12.        
IPN Kr Kartoteka ogólno informacyjna; Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa cz. 1, Dziennik Polski 1989 nr 278 s. 3; Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa cz. 1, Dziennik Polski 1989 nr 281 s. 3; Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977, s. 145, 184; Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;


1 IPN Kr Kartoteka ogólno informacyjna;

2 IPN Kr Kartoteka ogólno informacyjna;

3 Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa, Dziennik Polski 1989 nr 278 s. 3;

4 IPN Kr Kartoteka ogólno informacyjna;

5 Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;

6 Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa, Dziennik Polski 1989 nr 278 s. 3;

7 Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa cz. 1, Dziennik Polski 1989 nr 281 s. 3;

8 Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977, s. 145;

9 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

10 IPN Kr Kartoteka ogólno informacyjna;

11 IPN Kr Kartoteka ogólno informacyjna;

12 Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977, s. 145;