Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PFEIFFER Irena

PFEIFFER Irena.        
Urodzona 23 września 1912 r. w Szczucinie. W 1931 r. ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. W latach 1931-34 uczyła się w klasie fortepianu w Szkole Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego. W 1934 r. złożyła egzamin państwowy w Państwowym Konserwatorium w Katowicach. W 1934 r. rozpoczęła działalność pedagogiczną i zorganizowała swój pierwszy chór mieszany przy świetlicy dla bezrobotnych w Krakowie. W listopadzie 1939 r. założyła żeński chór Akord, który przez trzy lata dawał zamknięte koncerty w szpitalach i schroniskach dla wysiedlonych. Z powodu choroby założycielki i zarazem dyrygentki zawiesił działalność w styczniu 1943 r. Działalność kompozytorską rozpoczęła w 1942. Od 1946 r. prowadziła chóry w krakowskich szkołach muzycznych. Od 1946 do 1952 roku studiowała kompozycję i dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. W latach 1949-1957 prowadziła chór męski Krakowskiego Towarzystwa Śpiewaczego Echo. W latach 1955-1972 uczyła w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie, gdzie zorganizowała orkiestrę symfoniczną oraz chór żeński i kierowała wydziałem pedagogicznym. W 1962 r. założyła chór męski Bard i pracowała z nim do 1982 r. Od 1966 do 1977 r. sprawowała opiekę artystyczną nad zespołem polonijnym The Lira Singers z Chicago. W latach 1974-1990 była członkiem Komisji do spraw Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej.        
Zmarła 6 lipca 1996 r. w Krakowie.        
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982), Medalem Pro Ecclesia et Pontifice (1988), Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (1978), czterokrotnie Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1951, 1959, 1966, 1967), Nagrodą miasta Krakowa (1965), Nagrodą im. Brata Alberta (1984), czterokrotnie najwyższymi odznaczeniami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1963, 1975, 1986, 1988).