Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIĘKOŚ Michał

PIĘKOŚ Michał.        
Więzień KL Auscjhwitz nr 1366. W grudniu 1942 r. pracował w kuchni obozowej. Uratował 16 grudnia 1942 r. od likwidacji Józefa Seweryna1.


1 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 10;