Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIEŃKOWSKI Jan „Mohort”       
Był dowódcą oddziału Batalionów Chłopskich „Szarańcza”. Po zakończeniu akcji scaleniowej dowodził plutonem w Podobwodzie Skała Armii Krajowej1. Był dowódcą Podobwodu Kedywu w Inspektoracie Miechów Armii Krajowej2. Dowodził plutonem w oddziale Leonarda Wyjadłowskiego „Ziemia”3. Został dowódcą III plutonu „Warszawa” w 2. kompanii Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia”4. Jego oddział opanował 8 marca 1944 r. Wolbrom5. Brał udział w ponownym opanowaniu Wolbromia 16 kwietnia 1944 r6. Uczestniczył w potyczce 27 kwietnia 1944 r. w rejonie Zedermana7. 10 maja 1944 r. brał udział w rozbiciu koszar w rejonie Ojcowa8. 5 lipca 1944 r. brał udział w akcji na magazyny obuwia wojskowego w Wolbromiu9. Był pierwszym z kolei dowódcą plutonu żandarmerii 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej10. 18 sierpnia 1944 r. uczestniczył w potyczce pod Górami Miechowskimi11. 28 sierpnia 1944 r. walczył z ekspedycją pacyfikacyjną w rejonie Trzonowa12. 16 września 1944 r. uczestniczył w starciu z własowcami w rejonie Giebułtowa13. 30 września 1944 r. brał udział w potyczce w rejonie Książa Małego14. 4 października 1944 r. walczył w rejonie stacji Turek15. 26 października uczestniczył w potyczce z Ostlegionem w lasach sancygniowskich16. 5 listopada 1944 r. jego oddział przeszedł w rejon Ojcowa17. 8 grudnia 1944 r. w rejonie Smolenia walczył z ekspedycją kontyngentową18. 17 grudnia 1944 r. brał udział w potyczce pod Dobrawkowem Podleśną19. 28 grudnia 1944 r. przebił się z kotła w rejonie Pradeł20.        
Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie „Suszarnia” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, „Informator ŚZŻAK Inspektoratu Maria” 1993 nr 15 s. 14; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 125, 140, 141, 145, 221, 225, 226, 227; Stachiewicz Piotr, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 404, 427; Ważniewski Władysław, Republika Pińczowska, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967 nr 3 s. 203; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 160; Relacja Antoniego Janeckiego;
[1 Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 160;

2 Stachiewicz Piotr, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 427;

3 Stachiewicz Piotr, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 404;

4 Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie „Suszarnia” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, „Informator ŚZŻAK Inspektoratu Maria” 1993 nr 15 s. 14;

5 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 140;

6 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 141;

7 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 141;

8 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 145;

9 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 125;

10 Ważniewski Władysław, Republika Pińczowska, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967 nr 3 s. 203;

11 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 221;

12 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 225;

13 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 225;

14 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 225;

15 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 225;

16 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 226;

17 Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie „Suszarnia” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, „Informator ŚZŻAK Inspektoratu Maria” 1993 nr 15 s. 14;

18 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 227;

19 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 227;

20 Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 227;