Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIELKA Lucjan

Pielka Lucjan Dawid, (1927 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 26 lipca 1927 r. Syn Wojciecha. Od 1 sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. był kolporterem w Dzielnicy Armii Ludowej Warka dowodzonej przez Tadeusza Grochala Tadek Biały. 15 czerwca 1949 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był milicjantem na posterunku Milicji Obywatelskiej w Wolbromiu podlegającym Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Olkuszu.        
Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi        (18.07.1955) i resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (05.06.1959).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;