Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIETRASIK Jan

Pietrasik Jan Czarny, (1927 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Urodzony 28 lipca 1927 r. Syn Andrzeja. Od maja 1944 r. do 18 stycznia 1945 r. był łącznikiem w Dzielnicy Armii Ludowej Warka. Należał do oddziału Jana Trzaski Gutek. 14 stycznia 1955 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana był starszym inspektorem Referatu d/s bezpieczeństwa w Komendzie Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Kraków-Nowa Huta.        
Odznaczony resortowym Medalem 10 Lat w Służbie Narodu (29.6.1961).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;