Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIOTROWSKI Teodor

PIOTROWSKI Teodor.        
Był dyrektorem Spółdzielni Spożywców Związku Kolejarzy w Krakowie. W październiku 1939 r. rozpoczął ze swoim zastępcą koordynowanie pomocy żywnościowej dla uczestników konspiracji oraz osób ukrywających się.