Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PNIAK Tadeusz

PNIAK Tadeusz Zwinny (1924 - 1997) .żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony około 1924 r1. 7 maja 1943 r. brał udział w akcji na wojskowe warsztaty remontowe przy ul. Rakowickiej w Krakowie2. Był łącznikiem w oddziale Kedywu Błyskawica 3. W stopniu plutonowego walczył w oddziale partyzanckim Marcina4. Po wojnie pracował w ZOB Artigraph w Krakowie5.        
Zmarł 14 maja 1997 r., został pochowany na cmentarzu Podgórskim w Krakowie6.        
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim7.        
Był żonaty, miał córkę8.        
Nekrolog Tadeusza Pniaka, Gazeta Wyborcza z 22 maja 1997 r., s. 5; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 161, 162;


1 Nekrolog Tadeusza Pniaka, Gazeta Wyborcza z 22 maja 1997 r., s. 5;

2 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 161;

3 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 162;

4 Nekrolog Tadeusza Pniaka, Gazeta Wyborcza z 22 maja 1997 r., s. 5;

5 Nekrolog Tadeusza Pniaka, Gazeta Wyborcza z 22 maja 1997 r., s. 5;

6 Nekrolog Tadeusza Pniaka, Gazeta Wyborcza z 22 maja 1997 r., s. 5;

7 Nekrolog Tadeusza Pniaka, Gazeta Wyborcza z 22 maja 1997 r., s. 5;

8 Nekrolog Tadeusza Pniaka, Gazeta Wyborcza z 22 maja 1997 r., s. 5;