Z Małopolska w II Wojnie Światowej

POCHOPIEŃ Franciszek

POCHOPIEŃ Franciszek.        
Urodzony 23 listopada 1903 r1. Mieszkał przy ul. Basztowej 3/1 w Krakowie2. Pracował na Klinice Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego3 i Ubezpieczalni Społecznej4. Aresztowany 7 stycznia 1943 r5 pod zarzutem spowodowania śmierci niemieckiego dziecka6. Przez trzy miesiące7 pełnił funkcję lekarza więziennego na Montelupich w Krakowie8. W początkach 1943 r. kilkakrotnie badał grupę małoletnich chłopców doprowadzanych z Kripo9. W 1943 r. zetknął się w więzieniu Montelupich z angielskimi spadochroniarzami10. Został w maju 1943 r. uniewinniony przez sąd i zwolniony11.        
IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 188, 279, 302;


1 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

2 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

3 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

4 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

5 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

6 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

7 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

8 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 188;

9 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 279;

10 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 302;

11 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;