Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PODSIADŁO Władysław

Podsiadło Władysław Trawa, (1923 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 29 maja 1923 r. Syn Jana. Od stycznia 1944 do stycznia 1945 r. był gońcem Placówki Armii Ludowej Kula dowodzonej przez Tadeusza Grochala Tadek Biały. 15 stycznia 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu kapitana był wykładowcą Wyższej Szkoły Oficerskiej Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.06.1964), Srebrnym Krzyżem Zasługi (18.07.1977), Krzyżem Partyzanckim (17.07.1961), Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (15.07.1968), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (18.07.1955) i 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;