Z Małopolska w II Wojnie Światowej

POKORNY 2

POKORNY.        
Był okupacyjnym powiernikiem majątku Uniwersytetu Jagiellońskiego.        
Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 69;