Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PORZYCKA Kazimiera

PORZYCKA Kazimiera Kazia (?-1943) - żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 9 września 1917 r. w Krakowie1. Córka Wojciecha i Marii2. Ukończyła seminarium nauczycielskie3. Pracowała jako nauczycielka4. Była zastępową w 5. Krakowskiej Drużynie Harcerek5. Do września 1939 była komendantką hufca pozaszkolnego Przysposobienia Wojskowego Kobiet w Krakowie6. Od stycznia 1940 r. należała do Związku Walki Zbrojnej7. Została zaprzysiężona przez inspektora F. Faixa8. Pracowała w komórce Krokodyl przy ul. Prażmowskiego 15 w Krakowie9. Pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej10. Została przydzielona do Związku Odwetu, Odcinek 211. Po wpadce jej komórki wiosną 1941 r. i masowych aresztowaniach ukrywała się w Makowie Podhalańskim12. Od 1942 r. była poszukiwana przez gestapo13. Wyjechała do Warszawy14. Zmieniła nazwisko na Szymańska15. Została skierowana przez Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej do pracy w sztabie Obszaru Białystok16. Od grudnia 1942 r. pełniła funkcję szefa łączności i kurierki tego Obszaru do Komendy Głównej Armii Krajowej17. Została zatrzymana przez żandarmerię niemiecką w drodze powrotnej z odprawy Komendy Głównej w Warszawie do Białegostoku18, prawdopodobnie przy przekraczaniu granicy Rzeszy19.        
Została rozstrzelana20 11 września 1943 r. w Krajewie Borowe21.        
Odznaczona Krzyżem Walecznych (w maju 1943 r) i pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Pośmiertnie mianowana podporucznikiem22.        
Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983, s. 430; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;


1 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

2 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

3 Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983, s. 430;

4 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

5 Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983, s. 430;

6 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

7 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

8 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

9 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

10 Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983, s. 430;

11 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

12 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

13 Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983, s. 430;

14 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

15 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

16 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

17 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

18 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

19 Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983, s. 430;

20 Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983, s. 430;

21 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;

22 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 328;