Z Małopolska w II Wojnie Światowej

POZNAŃSKI Jan

POZNAŃSKI Jan Pływak (1918-1943), oficer Wojska Polskiego        
Urodzony 27 stycznia 1918 r. w Krakowie1. We wrześniu 1939 r. nie został zmobilizowany2. Przeszedł do Rumunii, skąd przedostał się do Francji3. Był żołnierzem 1. pułku grenadierów 1. Dywizji Grenadierów4. Ranny dostał się w 1940 r. do niewoli5. Zbiegł do Hiszpanii6. Przez Portugalię i Gibraltar został przerzucony do 1. Brygady Strzelców w Wielkiej Brytanii7. Przeszkolono go w dywersji8. Został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej 24 sierpnia 1942 r9. Mianowano go podporucznikiem10. Został zrzucony do Kraju 1 października 1942 r. z Halifaxa kpt. Króla w grupie Gimlet 11. Wylądował na Placówce Zamek w rejonie Dęblina12. Mieszkał w Krakowie na Osiedlu Oficerskim13. Przydzielono go do Kedywu Okręgu Śląsk Armii Krajowej14. Był oficerem dywersji Komendy Okręgu Śląskiego Armii Krajowej15. Został aresztowany w styczniu 1943 r.16 na skutek zdekonspirowania się przed sąsiadem, który okazał się konfidentem Gestapo17. Był torturowany w czasie śledztwa przez Bohma i Doleżala18. Zgodził się na współpracę z Gestapo i został zwolniony z zadaniem dotarcia do Komendy Głównej Armii Krajowej19. Wyjechał do Warszawy20. Zgłosił się na adres ciotki cichociemnych 21. Zameldował o swoich losach22. Został sprawdzony przez kontrwywiad Armii Krajowej23. Podał czas i miejsce umówionego kontaktu z gestapowcami24 (patrol Kedywu zlikwidował ich na miejscu tego spotkania)25. Został przywrócony do służby26. Przeniesiono go na stanowisko dowódcy oddziału dyspozycyjnego Inspektoratów Lublin i Puławy Armii Krajowej27. Dowodził rozbiciem posterunku policji w Wojciechowie i aresztu w Opolu Lubelskim28. Został ciężko ranny w czasie zamachu na konfidentkę w Opolu Lubelskim29.        
Zmarł 23 października 1943 r. podczas odskoku30.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych31.        
Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 72, 172; Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 139, 224, 391;


1 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

2 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

3 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

4 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

5 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

6 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

7 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

8 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

9 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

10 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

11 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

12 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 139

13 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

14 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

15 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

16 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 72

17 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

18 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

19 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

20 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

21 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

22 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

23 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

24 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

25 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

26 Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 172

27 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

28 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 224

29 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

30 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391

31 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 391