Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PRASKI Tadeusz

PRASKI Tadeusz Tadek (? - ?), żołnierz Armii Krajowej.        
Był dowódcą drużyny Kedywu w Załężu1. Dowodził drużyną w oddziale partyzanckim L. Wyjadłowskiego Ziemia 2.        
Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 404, 427;


1 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 427

2 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 404