Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PTAK Władysław

PTAK Władysław Mały (? 1990), żołnierz Armii Krajowej.        
Uczestniczył w koncentracji 7 sierpnia 1944 r. w Glewcu w składzie oddziału Huragan Kedywu Armii Krajowej1. Wszedł w skład Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała Armii Krajowej2. Po wojnie ukończył studia techniczne, obronił pracę doktorską, został profesorem3.        
Zmarł 14 kwietnia 1990 r., został pochowany na cmentarzu w Wieliczce4.        
Nekrolog Władysława Ptaka, Dziennik Polski 1990 nr 91, s. 5; Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, Gazeta Krakowska 1986 nr 102 s. 4;


1 Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, Gazeta Krakowska 1986 nr 102 s. 4;

2 Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, Gazeta Krakowska 1986 nr 102 s. 4;

3 Nekrolog Władysława Ptaka, Dziennik Polski 1990 nr 91, s. 5

4 Nekrolog Władysława Ptaka, Dziennik Polski 1990 nr 91, s. 5