Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ROMAN Władysław

ROMAN Władysław, - żołnierz ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
28 sierpnia 1944 r. został powołany do ludowego Wojska Polskiego. Zdemobilizowano go 8 lutego 1947 r. 16 września 1947 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był dyżurnym III Komisariatu Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Podgórze w Krakowie.        
Odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946), sowieckim Medalem Za Pobiedu (1946), Odznaką Grunwaldzką (1946), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (1958), 20 Lat w Służbie Narodu (1968).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;