Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIKORA Jan.

Był żołnierzem Armii Krajowej w Krakowie. Używał pseudonimu „Mike”. 8 sierpnia 1943 r. był bezpośredni wykonawcą nieudanego zamachu na policjanta granatowego Józefa Chyłkę w Bronowicach. Strzelał stojąc na plecach Józefa Filipowskiego "Morawa" i jedynie trafił Józefa Chyłkę w ramię. 14 sierpnia 1943 r. brał udział w likwidacji konfidentki Wandy Apostołowej. 27 sierpnia 1943 r. brał udział w likwidacji małżeństwa H. 23 września 1943 r. uczestniczył w likwidacji konfidentki Janiny Morelowskiej. Brał udział w nieudanej zasadzce 27 września 1943 r. na Maurycego Diamanda. Był uczestnikiem nieudanej próby likwidacji Kapusty, komendanta policji granatowej w Skale.

Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 66, 74, 78; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 97, 100, 102, 108; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 115;