Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STRĘK Jan.

Był członkiem krakowskiej Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Partii Robotniczej 5 stycznia 1944 r. w łagiewnickiej cegielni.

Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 246;