Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIGDA Józef

SIGDA Józef Piorun, Józek (1911 - ?), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 22 marca 1911 r. w Opaleniskach, pow. Łańcut1. Syn Franciszka i Magdaleny2. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej był telegrafistą3. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Wici 4. W latach 1930-1933 wydawał w Opaleniskach wiciowe pisemko Cepy 5. Przed wojną pracował jako szef kancelarii 5. batalionu Junackich Hufców Pracy w Żyrowicach, pow. Słonim6. 1 września 1939 r. zgłosił się w Jarosławiu na ochotnika do wojska7. W szeregach 3. pułku piechoty Legionów walczył z Niemcami w lasach janowskich i biłgorajskich8. Po zakończeniu walk wrócił do Opalenisk9. Od grudnia 1939 r. współredagował komunikaty z nasłuchu radiowego10. Jesienią 1940 nawiązał kontakt z Władysławem Jasińskim Jędruś” 11. Na jego polecenie zorganizował i prowadził we własnym domu rodzinnym w Opaleniskach punkt przebitkowy gazetki Odwet oraz nasłuch radiowy12. Do maja 1943 r. był redaktorem Odwetu, a następnie Czynu, konspiracyjnego organu Inspektoratu Armii Krajowej Przemyśl13. Pracował w mieszczącej się w zakładach ceramicznych w Honiach drukarni Czynu14. Potem został zastępcą kierownika Komisji Informacji i Propagandy Inspektoratu Armii Krajowej Przemyśl15. 15 sierpnia 1944 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD16. 24 sierpnia 1944 r. zwolniono go17. NKWD zlikwidowało we wrześniu 1944 r. drukarnię Czynu18. 31 października 1944 r. został aresztowany po raz drugi19 w Nowosielcach k. Przeworska20. Wywieziono go do łagrów Borowicze, Jegolsk, Swierdłowsk21. Przenoszono go do łagrów w Niżnym Tagile, Kazachstanie oraz Turuchańsku nad Jenisejem22. Po zwolnieniu z łagrów został skazany na osiedlenie na Syberii23. Do Polski wrócił w 1955 r24. Pracował w dziale finansowo-księgowym kopalni w Bytomiu25. Mieszkał w Grodzisku Dolnym koło Leżajska26. Napisał Wspomnienia Sybiraka 1944-1955 (Wrocław 1988) 27.        
Zmarł po 2001 r.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 38, 44; Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 225; Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 211; Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s.193;


1 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

2 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

3 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

4 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

5 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

6 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

7 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

8 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

9 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

10 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

11 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

12 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

13 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

14 Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 211;

15 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

16 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

17 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

18 Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 211;

19 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

20 Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 225;

21 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

22 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

23 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

24 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

25 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

26 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;

27 G. Ostasz, A. Zagórski, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 20;