Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TĘCZA Józef

TĘCZA Józef „Łagowski (1904 - 1943), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony w 1904 r1. Był proboszczem w Dukli2. Na swojej plebanii prowadził punkt przerzutowy dla osób udających się na Węgry i za San na tereny pod okupacją Sowiecką3. Został zdekonspirowany w 1942 r4. Przeszedł w łańcuckie5. Był dowódcą łańcuckiego Kedywu6. Przygotowywał akcję na siedzibę sztabu dowództwa 154. Rezerwowej Dywizji Piechoty Wehrmachtu7.        
Poległ w Łańcucie8 1 kwietnia 1943 r. podczas ucieczki przed usiłującymi go aresztować żandarmami9. Wg innych źródeł został rozstrzelany w Łańcucie10.        
Daszkiewicz Andrzej, Przerzuty graniczne w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów w czasie okupacji hitlerowskiej, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 nr 1 s. 449; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Inspektorat Armii Krajowej Joachim Krosno-Jasło-Brzozów-Sanok-Lesko 1939-1944, Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12, s. 117; Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947 s. 285; Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 169;


1 Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947 s. 285;

2 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Inspektorat Armii Krajowej "Joachim" Krosno-Jasło-Brzozów-Sanok-Lesko 1939-1944, Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12, s. 117;

3 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Inspektorat Armii Krajowej "Joachim" Krosno-Jasło-Brzozów-Sanok-Lesko 1939-1944, Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12, s. 117;

4 Daszkiewicz Andrzej, Przerzuty graniczne w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów w czasie okupacji hitlerowskiej, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 nr 1 s. 449;

5 Daszkiewicz Andrzej, Przerzuty graniczne w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów w czasie okupacji hitlerowskiej, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 nr 1 s. 449;

6 Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 169;

7 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

8 Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 169;

9 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

10 Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947 s. 285;