Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TADEUSZ NN.

Był dowódcą plutonu w kompanii NN „Antka” w odcinku "Beton" Obwou Kraków Miasto Armii Krajowej. Wg niepotwierdzonych danych podlegał majorowi Janowi Józefowi Bronisławowi Pańczakiewiczowi „Skała”. 30 stycznia 1944 r. został oskarżony przez Artura Korbela „Bicz” i Stanisława Gaczoła „Nawara” o nielegalny handel bronią. Poprosił wówczas o raport u Komendanta Miasta. Został przeniesiony do nieustalonej komórki o kryptonimie „Jeż”.

Archiwum Narodowe w Krakowie IT – 2265 Pomoc dla rodzin uwięzionych;