Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TEICHMAN Karol. 

Pracował na kolei. Był żołnierzem Armii Krajowej i zarazem Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. Używał pseudonimu „Staw”. Został aresztowany przez funkcjonariuszy Kriminalpolizei. Poszedł na współpracę z Gestapo. Zadenuncjował członków Polskiej Partii Robotniczej: Władysława Waligórę, Marcina Waligórskiego, Leonida Czetyrkę i Jana Górkiewicza.

Zwabiono go do konspiracyjnego lokalu Armii Krajowej i zlikwidowano.

Bratko Józef,Gestapowcy, Kraków 1985, s. 51, 64, 67; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 119;