Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TICHONOW Piotr.

W stopniu lejtnanta (kapitana ?) dowodził oddziałem podległym Sztabowi Generalnemu Armii Czerwonej. W sierpniu 1944 r. przeszedł z oddziałem pieszo z Lubelszczyzny w nowosądeckie. 24 sierpnia 1944 r. spotkał się z Adamem Stabrawą „Borowy”. Podjął współpracę z IV batalionem 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej dowodzonym przez Juliana Zapałę "Lampart". We wrześniu 1944 r. przeszedł w rejon Morawskiej Ostrawy. 24 grudnia 1944 r. brał udział w akcji na obsadę kolejki na Gubałówkę.

Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 153; Paczyńska Irena, Radzieckie formacje partyzanckie w Polsce południowej, „Dzieje Najnowsze” 1973 nr 4 s. 168, 174; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 99;