Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TKACZUK Władysław I.                         
Urodzony 27 czerwca 1891 r. w Krakowie. Syn Michała i Rozalii z d. Krowickiej. Mieszkał przy ul. 29 Listopada 359 w Skawinie. Ukończył szkołę średnią z tytułem technika-mechanika. Nigdy nie służył w wojsku. Wczesną wiosną 1942 r. został zaprzysiężony przez Jana Rejmana we własnym domu jako bojowiec Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Używał pseudonimu „Dziadek”. Był członkiem dowództwa Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość na Skawinę. Dowodził 1. kompanią Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Skawinie. Był komendantem gminnym Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Skawinie. Jego grupę wizytował Marian Wojciech Bomba. Kupił od kolejarza Słani dwa pistolety. Formalnie był oficerem uzbrojenia batalionu w Skawinie, ale z braku broni niczym z tym związanym się nie zajmował. W 1944 r. przechowywał u siebie dwóch sowieckich lekarzy, przekazanych następnie do oddziału majora Pawlika. W grudniu 1944 r. został członkiem komisji sądzącej powołanej na rozkaz Ryszarda Schustera. Zimą 1944 r. odwiedziła go Jadwiga Rysiewicz „Zośka”. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Wielokrotnie w czasie okupacji chorował i przebywał w krakowskim szpitalu. Ukrył dwa pistolety swojej kompanii w skrytce na strychu zabudowań Majkiewicza. Prowadził kamieniołom, ale zbankrutował. Prowadził w Skawinie sklep. Został przewodniczącym Koła Związku Bojowników o Demokrację w Skawinie.Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Usunięto go z partii, wg innych źródeł w 1947 r. sam zrezygnował. Na przełomie marca i kwietnia 1950 r. rozebrał broń na części, spalił w ognisku to co mogło ulec zniszczeniu, resztę rozrzucił po ogrodzie. Największy element metalowy wrzucił do studni. 14 lipca 1950 r. został aresztowany – w czasie rewizji znaleziono u niego 4 pistolety. Złożył 27 lipca 1950 r. zeznania w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie na temat swojej działalności konspiracyjnej. 27 września 1950 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na dwa lata więzienia                                                     
Zmarł w 1952 r.                                          
Odznaczony Krzyżem Zasługi i Odznaką Grunwaldzką.    
Był żonaty Anielą (członkinią Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość), miał córkę i dwóch synów: Andrzeja i Stanisława.        
IPN Kr 110/4178 Akta w sprawie przeciwko: Władysław Tkaczuk, imię ojca: Michał, ur. 27-06-1891 r., oskarżonego o nielegalne posiadanie broni; tj. czyn z art. 4§1 dekretu z dnia 13-06-1946 r.; IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków.