Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TROJAN Mikołaj.  
Był dowódcą sowieckiego patrolu partyzanckiego atakującego w grudniu 1944 r. garnizon w Rakitycach. Po wojnie mieszkał w Bałaszowie w ZSRS.     
Bieszczanin Zygmunt, Polskie oddziały partyzanckie w bitwie o Skalbmierz, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969 nr 2 s. 168; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 203;