Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TAŃCULA Czesław

TAŃCULA Czesław patrz Skrobecki Czesław