Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TARCHALSKI Mieczysław

TARCHALSKI Mieczysław Marcin (? - ?), oficer Armii Krajowej.        
Przed wojną był nadleśniczym i kierownikiem Kursów Przysposobienia Wojskowego Leśników w Margoninie k. Poznania1. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu oficerskim2. Od października 1939 r. współorganizował Służbę Zwycięstwu Polski w pow. Częstochowa3. Był komendant Szkoły Podchorążych i Kedywu Obwodu Armii Krajowej Włoszczowa Armii Krajowej4. 17 października 1943 r. w Karczowicach pow. Miechów jego oddział odpierał atak oddziału Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej dowodzonego przez Tadeusza Grochala5. W stopniu porucznika dowodził oddziałem, do którego po październiku 1943 r. wcielono grupę Narodowej Organizacji Wojskowej NN Piotra6. 18 listopada 1943 r. jego oddział przeprowadził akcję na transport spirytusu pod Motoczycami pow. Olkusz. W walce zabito dwóch żandarmów7. Dowodził rozbiciem niemieckiej grupy pacyfikacyjnej pod Włoszczową8. Dowodził akcjami na transporty wojskowe prowadzone przez Oddział Partyzancki Marcin 9. Wraz z tym oddziałem od jesieni 1943 do lata 1944 r. działał na terenie pow. Olkusz, w Obwodzie Kedywu Armii Krajowej Olga 10. Był zastępcą dowódcy pięćsetosobowego batalionu szturmowego Tygrys w Inspektoracie Armii Krajowej Częstochowa11. Dowodził batalionem Las 74. pułku piechoty Armii Krajowej12. Został aresztowany przez NKWD13. Był sądzony i został wywieziony w głąb ZSRS14. Po powrocie do kraju był więziony15. W ostatnich latach życia pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie16. Był współautorem projektu Wolińskiego Parku Narodowego17.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych18.        
Był żonaty z Jadwigą (żołnierzem Armii Krajowej), miał córkę Marię Tarchalską-Dziurla (najmłodszego żołnierza Armii Krajowej na kielecczyźnie, matkę chrzestną m/s Polska Walcząca zwodowanego 12 marca 1992 r. w Kopenhadze, uratowaną przez Duńczyka Hansa Jensena administrującego jednym z pod częstochowskich majątków ziemskich, który poinformował konspiratorów o niemieckiej obławie) 19.        
M/S Polska Walcząca wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20; Polska Partia Robotnicza. Kronika, Warszawa 1962, s. 119; Sulewski Wojciech, Pod bokiem Generalnego Gubernatora, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963 nr 3 s. 598; Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 402; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 1945, Warszawa 1969, s. 346;


1 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

2 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

3 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

4 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

5 Polska Partia Robotnicza. Kronika, Warszawa 1962, s. 119;

6 Sulewski Wojciech, Pod bokiem Generalnego Gubernatora, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963 nr 3 s. 598;

7 Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 1945, Warszawa 1969, s. 346;

8 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

9 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

10 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

11 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 402;

12 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

13 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

14 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

15 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

16 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

17 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

18 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;

19 M/S "Polska Walcząca" wodowany w Kopenhadze, Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria> 1992 r. s. 20;