Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TERHARDT

TERHARDT.        
Był zastępcą Ernsta Zörnera na stanowisku stadthauptmanna w Krakowie we wrześniu 1939 r.