Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TOKARZ Józef

Tokarz Józef, - żołnierz ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
25 maja 1943 został powołany do ludowego Wojska Polskiego. W kwietniu 1946 r. zdemobilizowano go. 1 grudnia 1946 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu sierżanta był milicjantem Komisariatu Kolejowego Komendy Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu.        
Odznaczony: dwukrotnie Srebrnym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (1944, 1948) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (12.07.1957), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1967).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;