Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TWARDOWSKA Urszula

TWARDOWSKA Urszula Jagienka, Niedźwiadek, (1925 - 1991), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 14 lutego 1925 w Saładnach1. Córka Jana Sekundy2 i Marii3. Od 1941 r. działała w konspiracji4. Była łączniczką Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej z Krakowem5. Po wojnie mieszkała w Krakowie6. Została awansowana na stopień porucznika Armii Krajowej7. Była członkiem Związku Inwalidów Wojennych8. Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.        
Zmarła 25 sierpnia 1991 r., została pochowana na cmentarzu Rakowickim9.        
Odznaczona Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami10.        
Fundacja imienia Zawojny, Kombatant 1993 nr 9 s. 3; Nekrolog Urszuli Twardowskiej, Dziennik Polski 1991 nr 201 s. 11;


1 Fundacja imienia Zawojny, Kombatant 1993 nr 9 s. 3;

2 Nekrolog Urszuli Twardowskiej, Dziennik Polski 1991 nr 201 s. 11;

3 Fundacja imienia Zawojny, Kombatant 1993 nr 9 s. 3;

4 Fundacja imienia Zawojny, Kombatant 1993 nr 9 s. 3;

5 Fundacja imienia Zawojny, Kombatant 1993 nr 9 s. 3;

6 Fundacja imienia Zawojny, Kombatant 1993 nr 9 s. 3;

7 Nekrolog Urszuli Twardowskiej, Dziennik Polski 1991 nr 201 s. 11;

8 Nekrolog Urszuli Twardowskiej, Dziennik Polski 1991 nr 201 s. 11;

9 Nekrolog Urszuli Twardowskiej, Dziennik Polski 1991 nr 201 s. 11;

10 Nekrolog Urszuli Twardowskiej, Dziennik Polski 1991 nr 201 s. 11;