Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TWORZYDŁO Alfred

Tworzydło Alfred Pstrąg, (1922 - ?) członek Batalionów Chłopskich, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 3 lipca 1922 r. Syn Józefa. Od kwietnia 1942 do stycznia 1945 r. był łącznikiem Batalionów Chłopskich w Wiśniczu. 15 lipca 1947 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu porucznika był kierownikiem Referatu Operacyjno-Dochodzeniowego Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Bochni.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (12.07.1957), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1967). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;