Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WŁOCH Józef

WŁOCH Józef, Bartek, Saturn, używał nazwiska Józef Saturn (1899 - 1971) - podoficer Wojska Polskiego, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony w 1899 r. (1900 r.1) w Wojsławicach2. Pracował na Śląsku3. W 1921 r. brał udział w powstaniu4. Pracował w Łodzi5. Służył w Wojsku Polskim jako podoficer nadterminowy6. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w artylerii przeciwpancernej 7. Wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski8. Był poszukiwany przez łódzkie gestapo9. W lutym 1940 r. wrócił w kieleckie10. Od czerwca 1940 r. był dowódcą plutonu "Chroberz" Związku Walki Zbrojnej11. W czerwcu 1943 r. zdezerterował i przeszedł do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej12. Awansowany na stopień porucznika13. Od 1944 r. był szefem operacyjnym (dywersji14) Okręgu Pińczów15 Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. 30 marca 1944 r. został szefem sztabu Okręgu Pińczów Armii Ludowej. Dowodził batalionem rezerwowym Armii Ludowej w Miechowskiem16. Awansowany na stopień kapitana17. 8 sierpnia 1944 r. przeniesiono go na stanowisko dowódcy 1. Partyzanckiej Brygady Armii Ludowej Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego18. Przeszedł wraz z Brygadą 15 sierpnia 1944 r. przez front pod Stopnicą19. Współorganizował Milicję Obywatelską w Rzeszowskiem20. Był szefem Wydziału Ogólnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie21. Od 20 stycznia 1945 r. był komendantem miejskim Milicji Obywatelskiej w Krakowie22 przy ul. Bartorego 2523.        
Zmarł 5 grudnia 1971 r. w Warszawie24.        
Odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy25.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.; Bieszczanin Zygmunt, Dni walki, Warszawa 1965, s. 91; Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1978 nr 4 s. 170, 194; Koral Marian, Kronika, Wojskowy Przegląd Historyczny 1972 nr 1 s. 433; Księżarczyk Franciszek, Droga w ogniu, Warszawa 1966, s. 318; Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 8, 9, 108; Wieczorek Mieczysław, Armia Ludowa w 1944 roku, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1974 nr 2 s. 171; Zając Stanisław, Krakowskie pierwsze dni wolności, "Za Wolność i Lud" 1986 nr 4 s. 5;


1 Koral Marian, Kronika, Wojskowy Przegląd Historyczny 1972 nr 1 s. 433

2 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 8;

3 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 8;

4 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 8;

5 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 8;

6 Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1978 nr 4 s. 170;

7 Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1978 nr 4 s. 170;

8 Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1978 nr 4 s. 170;

9 Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1978 nr 4 s. 170;

10 Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1978 nr 4 s. 170;

11 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 8;

12 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 9;

13 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 108;

14 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 9;

15 Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1972 s. 108;

16 Bieszczanin Zygmunt, Dni walki, Warszawa 1965, s. 91

17 Zając Stanisław, Krakowskie pierwsze dni wolności, "Za Wolność i Lud" 1986 nr 4 s. 5

18 Wieczorek Mieczysław, Armia Ludowa w 1944 roku, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1974 nr 2 s. 171;

19 Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1978 nr 4 s. 194;

20 Koral Marian, Kronika, Wojskowy Przegląd Historyczny 1972 nr 1 s. 433

21 Księżarczyk Franciszek, Droga w ogniu, Warszawa 1966, s. 318;

22 Zając Stanisław, Krakowskie pierwsze dni wolności, "Za Wolność i Lud" 1986 nr 4 s. 5

23 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;

24 Koral Marian, Kronika, Wojskowy Przegląd Historyczny 1972 nr 1 s. 433

25 Koral Marian, Kronika, Wojskowy Przegląd Historyczny 1972 nr 1 s. 433