Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WĄŻ-KOSZARSKI Jacek Maria

Wąż-Koszarski Jacek Maria (1905 1986), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 24 sierpnia 1905 r. w Paryżu. Syn Stefana i Marii z d. Koszutskiej. Ukończył Collegium O.O. Jezuitów w Tours, Ecole de Sillery i Sorbone. Został profesorem gimnazjalnym. Był żołnierzem Obwodu Brzozów Armii Krajowej. Przeniesiono go do Obwodu Krosno Armii Krajowej . Należał Podkarpackiego Ośrodka Kedywu Armii Krajowej.        
Zmarł 9 lutego 1986 r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie        
Nekrolog Jacka Marii Wąż-Koszarskiego, Tygodnik Powszechny 1986 nr 16 s. 6;