Z Małopolska w II Wojnie Światowej

„WACEK” NN.
Był bojowcem w batalionie im. „Teodora” Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość Stanisława Długosza „Zamek”. Po podziale oddziału w grudniu 1944 r. w rejonie Babiej Góry przeszedł z grupą Jerzego Mariana Tabeau w rejon Nowego Sącza. 
IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK).