Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WAKSMUNDZKI Andrzej.

Urodzony 10 października 1903 r. w Waksmundzie. Po likwidacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Niemców w 1939 r. powrócił na Podhale. Działał tam z polecenia Jakuba Zachemskiego. Współpracował z Władysławem Hajnosem w Pyzówce. Początkowo był łącznikiem. Był członkiem kierownictwa Konfederacji Tatrzańskiej. Od maja 1940 r. organizował Obwód Stronnictwa Ludowego „Roch” w Nowym Targu. Latem 1940 r. został mianowany przewodniczącym powiatowego kierownictwa Stronnictwa Ludowego „Roch” w Nowym Targu. W Ostrowsku prowadził punkt przerzutowy (mieszkał w domu Stefana Greczko), ludzi do niego kierowała Jadwiga Różańska. W 1941 r. wytyczył z polecenia Związku Walki Zbrojnej i Stronnictwa Ludowego "Roch" trasę przerzutową przez Ostrowsko, Dursztyn, Łapsze Niżne i Słowację. Aresztowany 31 stycznia 1942 r. (inne źródła podają datę 2 lutego 1942 r.). Po śledztwie w „Palace” zesłany do KL Auschwitz, przeniesiony do KL Gross Rosen. Przeniesiono go do KL Mauthausen. Po wojnie był wykładowcą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Leczykiewicz Stanisław, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 24, 45, 48; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 106; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 69, 75, 132;