Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WALIGÓRA Zofia.

Mieszkała w budynku ZUS przy Al. Słowackiego w Krakowie. Miała też mieszkanie przy ul. Wiślnej w którym we wrześniu 1942 r. ukrywał się Józef Zając „Michał”. Wg niepotwierdzonych danych po aresztowaniu załamała się i została konfidentką gestapo.

Zamężna z Władysławem (działaczem Polskiej Partii Robotniczej).

Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s.47; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 120;