Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WALIGÓRSKI Marcin.

Mieszkał przy Al. Słowackiego 102 w Krakowie. Pracował jako dozorca niemieckiego domu przy Al. Słowackiego. Był członkiem Polskiej Partii Robotniczej. Prowadził drukarnię „Trybuny Ludu”, wyrabiał „lewe” dokumenty. Został zadenuncjowany przez Karola Teichmana. Aresztował go SS-Obersturmführer Kurt Reinhold Heinemeyer.

Zginął.

Bratko Józef,Gestapowcy, Kraków 1985, s. 64; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 125;