Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WIATR Alojzy.

Urodzony w Wilczyskach. Należał do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. W 1942 r. był Powiatowym Delegatem Rządu w Gorlicach. Używał pseudonimów „Wasyl” i „Zawierucha”. Współredagował „Zarzewie”. Od 1943 r. należał do Batalionów Chłopskich. Był pierwszym dowódcą oddziału specjalnego Batalionów Chłopskich w gorlickiem. Jego zastępcą był Kazimierz Wątróbski „Sęp”. Równolegle pełnił obowiązki inspektora Batalionów Chłopskich na całe Podkarpacie. 13 kwietnia 1943 r. dowodził akcją na młyn w Białej Niżnej w czasie której rozbrojono Volsdeutscha. Na początku 1944 r. brał udział w rozmowach scaleniowych Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. 8 lutego 1944 r. wieczorem został rozpoznany w pociągu przez konfidenta Monticollo i aresztowany na stacji kolejowej w Stróżach. 13 lutego 1944 r. przewieziono go samochodem z Gorlic do Jasła.

17 lutego 1944 r. został rozstrzelany (wg innego źródła zakatowany w więzieniu) w Jaśle i pochowany na tamtejszym cmentarzu żydowskim (23 kwietnia 1944 r. oddział Batalionów Chłopskich „Sablik” pod dowództwem Kazimierza Wątróbskiego „Sęp” ekshumował jego zwłoki i pochował na cmentarzu w Wilczyskach).

Chrobaczyński Jacek, Tajne nauczanie na Podkarpaciu, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1982 nr 1 s. 182; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 172; Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 64, 71, 73, 95, 96, 109; Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, Warszawa 1970, s. 435; Przewodnik po upamiętnionych miejscach walki i męczeństwa. Lata wojny, Warszawa 1979, s. 249; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie, t. 1, Warszawa 1985, s. 167; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie. O kształt społeczno-polityczny Polski, t. 3, Warszawa 1986, s. 141; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 221, 226;