Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WIKTOR Albin.      
Działacz niepodległościowego podziemia po 1945 r. Współpracował z Leonem Zdybalskim. Przekazał 50 tys. zł na cele konspiracyjne Władysławowi Skąpskiemu[1]. Skąpski w czasie przesłuchań w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego ociążał go swoimi zeznaniami.[1] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 240, Protokół przesłuchania świadka Skompski Władysław, 1.IV.1947 r.;