Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WOŹNIAKOWSKI Józef Stanisław Antoni.      
Urodzony 24 kwietnia 1885 r. w Grzegórzkach pod Krakowem (dziś Kraków). Miał brata Jana (adwokata krakowskiego z którym wspólnie prowadził kancelarię). Po ukończeniu studiów prawniczych 18 maja 1911 r. rozpoczął praktykę w Sądzie Krajowym w Krakowie . Praktykując w sądzie uzyskał 11 listopada 1911 r. tytuł dr prawa UJ. Pierwszy etap praktyki zakończył 1 marca 1912 r. Aplikację kontynuował w Sądzie Krajowym od 1 grudnia 1913 r. do 19 lutego 1914 r., oraz w Sądzie Grodzkim od 1 marca 1912 r. do 1 grudnia 1913 r., następnie od 20 lutego 1914 - 19 maja 1914 r. Po służbie w sądach od 20 maja do 31 lipca 1914 r. aplikował w kancelarii przy ul. Basztowej 4. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do służby wojskowej, którą odbył pomiędzy 1 sierpnia 1914 r. a 20 maja 1918 r. Na listę adwokatów został wpisany 31 maja 1918 r. W 1919 r. został udziałowcem Krakowskiej Parowej Fabryki Drożdży Zbożowych Spółka z oo. na Dębnikach (zlikwidowana w 1926 r.). Do wybuchu II wojny światowej prowadził nieprzerwanie swoją kancelarię w Krakowie przy ul. Basztowej 4, gdzie mieszkał. Po wkroczeniu Niemców uzyskał wpis na listę adwokatów, mógł występować tylko przed sądami polskimi. W połowie listopada 1939 r. działał w konspiracyjnym zawiązku PPS na terenie Krakowa, w jego mieszkaniu odbyła się konferencja założycielska krakowskiego Obwodu ZWZ w listopadzie 1939 r. 21 (wg. innych źródeł 23) czerwca 1942 r. został aresztowany przez niemiecką policję państwową i następnie skreślony z listy adwokatów zarządzeniem Urzędu GG Wydział Sprawiedliwości w Krakowie z dnia 11 sierpnia 1942 r. Zesłany do KL Auschwitz z nr 52338. 
Rozstrzelany 11 października 1943 r. w bloku 11 w KL Auschwitz.         
Był żonaty z Ireną Woźniakowską.  
Okręgowa Izba Adwokacka w Krakowie, Akta osobowe Woźniakowskiego Józefa; Archiwum Muzeum Historycznego miasta Krakowa, Ankieta 27/R/82, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 34; Czech Danuta, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 537; Księgi zgonów z Auschwitz t. 2, Monachium-New Prowidence-Londyn-Paryż 1995, s. 1367; Ostasz Grzegorz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996, s. 61; Pluta-Czachowski Kazimierz, Fundamenty konspiracji cz. 3 „ Kierunki” 1981 nr 39, s. 9; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 220;