Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WOJCIECHOWSKI Stanisław.

Policyjne nazwisko używana przez Mariana Wojciecha Bombę.